Kronoloji

 • 16 Nisan 2013: Bir grup Heybeliadalının bir STK toplantısı çıkışında eski ilkokulun-Halk Kütüphanesinin kapısını açık görerek binayı ve bahçeyi dolaşmaları; bahçenin, binanın ve kitapların üzüntü verici durumu görmeleri
 • 22 Nisan 2013: Orhan Silier’in bu koşulları değiştirmek ve binaya sahip çıkmak ve sivil bir yapı oluşturmak üzere toplantı çağrısı yapması
 • 26 Nisan 2013: Koruma Girişimi’nin İlk Toplantısı : Okulun eski mezunlarının öncülük edeceği bir yapı kurulması, okul bahçesindeki otların ve çöplerin temizlenmesi, ağaçların budanması, bina çevresine yangın tüpleri yerleştirilmesi, bina hakkında araştırma başlatılması ve Kültür Bakanlığı yetkilileri ile görüşülmesi kararlarıının alınması
 • 29 Nisan 2013: Kültür Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne bahçenin temizlenmesi ve kullanımı için başvuru
 • 11 Mayıs 2013: İlkokulun eski mezunları hakkında adres ve e-posta bilgilerinin toplanmasına başlanması
 • 12 Mayıs-12 Haziran 2013: Katılım azlığından yapılması planlanan çalışmaların büyük bölümünün beklemeye girmesi
 • 13 Haziran 2013: Binanın acilen restore edilmesi ve Heybeliada’nın kültürel ihtiyaçları için kullanılması için başvuru dilekçe taslağının yazılması ve imza kampanyası ile temizlik imecesi için bir çalışma programının yapılması
 • 19 Haziran – 24 Haziran 2013: Küçük bir gönüllü grubunun bir hafta içinde 500 Heybeliadalının ve adadaki hemen tüm sivil kuruluş ve grupların imzalarını başvurulacak her bir kuruluş için ayrı ayrı toplamaları
 • 25 Haziran 2013: Dilekçenin, toplanan imzaların ve eklerinin  6 kopya olarak Kültür ve Turizm Bakanına, Milli Eğitim Bakanına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına, İstanbul Valisine, Adalar Belediye Başkanına, Adalarla Görevli İstanbul V Numaralı Koruma Kurulu Başkanlığına yollanması
 • 27 Haziran 2013: Temizlik İmecesi için Hazırlık Grubu toplantısı ve işbölümü
 • 30 Haziran 2013: Koruma Girişimi Genel Toplantısı :
 • 6 Temmuz 2013: Okul bahçesinde 100’e yakın gönüllünün katılımı ile Temizlik İmecesi
 • 10 Temmuz 2013: 24 Nisan – 6 Temmuz çalışmaları Değerlendirme Raporu’nun Girişim üyelerine gönderilmesi
 • 14 Temmuz 2013:  Koruma Girişimi Genel Toplantısı : Değerlendirme Raporu’nun onaylanması; Mali Rapor’un onaylanması; Ağustos ayı ortasında okul bahçesinde konser düzenlenmesi kararının alınması; İlkokul’un 1923-1967 mezun ve öğrencileri ile ilişkiyi güçlendirmek üzere bir çalışma grubu kurulması
 • 22 Temmuz 2013: Koruma Girişimi Genel Toplantısı : Konser sanatçısı olarak Seher Dalbastı’nın Seçilmesi; Konser için HSSK, Heybeliada Gönüllüler Derneği, Arka Güverte ve Adalar Belediyesi ile işbirliği yapılması; Mezunlarla sınırlı kalmayan bir ilişki çerçevesinin önemi; Gençlerin Girişim’e katılmasının hızlandırılması
 • 28 Temmuz 2013: Koruma Girişimi Genel Toplantısı : Aynı sanatçının aynı hafta adada birden çok konser vermesi ve mali olanakların masrafları karşılamaya yetmeyecek olması olasılığı; alternatif arayışları; masrafların büyük bölümü sponsorlukla karşılanırsa profesyonel ödemelerin kabul edilmesi
 • 5 Ağustos 2013: Koruma Girişimi Genel Toplantısı : İlkokul mezunlarıyla bağların güçlendirilmesi; Hüseyin Rahmi Gürpınar Lisesi Mezunları Grubu ile ilişki kurulması; Kaymakamla görüşme izlenimleri; İl Kültür Müdürlüğü ile görüşme izlenimleri; afiş tasarımı, basımı, dağıtımı için işbölümü; konser senaryosunun görüşülmesi
 • 12 Ağustos 2013: Konser Hazırlık Grubu Toplantısı : işbölümü; ihaleyi hızlandırmak için kurulan ilişkiler üzerine bilgi; Davetiyelerin mezunlar, belli başlı Heybeliada STK’larının üyeleri vb çeşitli gruplara ulaştırılması
 • 15 Ağustos 2013: Konser Hazırlık Grubu Toplantısı
 • 16 Ağustos 2013: Okul bahçesinde 350-400 davetlinin katılımıyla Seher Dalbastı ve arkadaşlarının Türk Sanat Müziği Konseri; Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yüzyüze ve telefonla yapılan görüşmeler
 • 21 Ağustos 2013: İhaleye katılacak firmaların ortalama kalitesini yükseltmek için restorasyon çalışmalarında başarılı 9 firmaya Koruma Girişimi adına restorasyon ihalesine katılma çağrısının yollanması
 • 22 Ağustos 2013: Koruma Girişimi Genel Toplantısı: Konser’in değerlendirilmesi; Kültür Bakanlığı ile ilişkiler konusunda sözcülük yapacak görevlinin belirlenmesi; Değerlendirme-Vizyon metninin kabulü; Çocuk Şenliği düzenlenmesi için bir Hazırlık Kurulunun oluşturulması
 • 23 Ağustos 2013: Kütüphaneler Genel Müdürü’ne Koruma Girişiminin Değerlendirme -Vizyon metninin iletilmesi
 • 3 Eylül 2013: Koruma Girişimi Genel Toplantısı :  Çocuk Şenliği ile ilgili programın Hazırlık Grubu üyeleri arasında daha sistematik iletişim kurulması eleştirisi ile onaylanması; bina ile ilgili olarak 2009’da hazırlanmış olan projenin özet notunun Girişim üyelerine yollanması; Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Türk Kütüphanecileri Birliği gibi STK’lar, üniversitelerin Bilgi-Belge Yönetimi bölümleri ile ortak çalışma yürütülerek Türkiye için örnek bir halk Kütüphanesinin nasıl geliştirilebileceği konusunda bir proje metninin hazırlanması için Sibel Tunçberk ve Orhan Silier’in eşgüdümünde bir çalışma grubu kurulması; Heybeliada’dan üç STK yöneticisinin Girişim kararı dışında Kültür Bakanlığı görevlileri ile bağlantı kurmalarının eleştirilmesi
 • 9-12 Eylül 2013: Çocuk Şenliği Hazırlık Grubu Toplantıları 
 • 13 Eylül 2013: Okul bahçesinde 130 çocuğun katılımı ile Heybeliada Çocuk Şenliği
 • 19 Eylül 2013: Koruma Girişimi Genel Toplantısı : Çocuk Şenliği’nin değerlendirilmesi;    restorasyon ihale sürecinin başladığı bilgisinin gruba iletilmesi; Girişim’in daha iyi tanıtılması ve destekçi çevresinin genişletilmesi için bir web sitesi, facebook sayfası ve elektronik haberleşme grubu kurulması kararı; bunları kullanmayan üye ve destekçiler için SMS ve posta kanallarının kullanılması; Girişimin Amacı ve eşgüdüm görevlerinin neler olduğuna ilişkin tanım metinlerinin dağıtılıp ilk tartışmanın yapılması.
 • 29 Eylül 2013: Koruma Girişimi Genel Toplantısı : Bina tarihi araştırmalarına ilişkin ilk sonuçlar; web sitesinin kuruluşu hakkında bilgi; diğer iletişim kanalları; büyük çaplı fon geliştirme çalışması için hazırlık kararı; kolaylaştırıcılık görevine –Kasım başında göreve başlamak üzere- Ekin Dedeoğlu’nun seçilmesi, böylece Filiz Akman (yazman), Nimet Karan (sayman), Sibel Tunçberk ve Serenad Demirhan (iletişimci) ile birlikte eşgüdüm ekibinin tamamlanması; kış aylarında her ayın ikinci ve dördüncü Pazar günleri toplanılması kararı.
 • 13 Ekim 2013: Koruma Girişimi Genel Toplantısı : İhale sürecinin grup üyelerine duyurulması, bu konuda daha ayrıntılı, niteliksel bilgi edinilmesi için çaba harcanması kararı; son aylara ilişkin mali raporun dağıtılması ve onaylanması; sunulan web sayfası taslağının onaylanması; Girişimin görev alanında ayrı ayrı ve gücü bölücü birden çok çalışmanın yapılmasını önlemek amacıyla geniş kapsamlı bir buluşmanın örgütlenmesi kararı.  
 • 27 Ekim 2013: Koruma Girişimi Genel Toplantısı: Bir partinin Adalar ilçe başkanının, Eski İlkokulu-Halk Kütüphanesinin Milli Eğitim’e bağlı bir yuva olarak restore edilmesine karar verdikleri, buranın halk kütüphanesi olarak hizmet etmesinin söz konusu olmadığı yolundaki açıklamasının doğru olup olmadığının araştırılmasına karar verildi; Halk kütüphaneleri konusunda 70’e yakın tez, makale ve tebliği kapsayan bir literatür listesi toplantıdaki üyelere dağıtıldı. Bu kapsamda konu üzerine en yoğun bir biçimde çalışmış Hacettepe Üniversitesi Bilgi-Belge Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Bülent Yılmaz’ın 23-24 Kasım’da Avrupa ve Türkiye’de halk kütüphaneleri konulu tartışmalı bir konferans için Heybeliada’ya davet edilmesi uygun bulundu. Girişimin gelecek genel toplantılarının öteki STK’larla yapılacak acil ortak toplantı ve 23-24 Kasım konferansına göre biçimlendirilip tüm üyelere iletilmesi kararlaştırıldı.
 • 30 Ekim 2013: Heybeliada Kütüphanesini Koruma Girişimi’nin web sayfası açıldı : heybeliadakutuphanedernegi.org
 • 10 Kasım 2013: Kütüphane girişimi toplantısı : Heybeliadalıların halk kütüphanesinden ihtiyaç ve beklentilerini tespit amacıyla bir tarama çalışması yapılmasının gerektiğine karar verildi. Çalışma grupları oluşturuldu. Buna göre; Restorasyon destek grubu, İletişim ve medya destek grubu, Mali ve Ayni kaynak sağlama grupları belirlendi.
 • 24 Kasım 2013: Prof. Dr. Bülent Yılmaz gerçekleştirdiği « Çağdaş öğrenme ve Kültür Merkezleri olarak Halk Kütüphaneleri » konferansı Halki Palace Hotel’de yapıldı. Konferans öncesi ve sonrasıyla oldukça verimli geçti.
 • 28 Kasım 2013: Kütüphane binasının arka kapısının kırıldığını ve musluk vb. metal aksamı söküldüğünü ve yerlere su boşalmakta olduğunu görmemizin ardından, konuyla ilgili olarak İl Özel İdaresi’ne bilgilendirme içeren ve binaya sahip çıkılmasını talep eden bir dilekçe ile başvuruldu.
 • 8 Aralık 2013: Koruma Girişimi Toplantısı : Restorasyon Destek Grubu’nun İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürüyle görüşüp fikir alışverişi yapmasına; Heybeliadalıların kütüphaneden beklentilerini belirlemek amacıyla, geçtiğimiz sene Adalar Vakfı için adalarla ilgili bir anket ve sosyoloji çalışması yapmış olan Maltepe Üniversitesi’nden Prof. Bahattin Akşit ve Belma Akşit’le görüşülerek anket çalışması için yardım ve destek istenmesine karar verildi. Konferansın ardından zihinlerde oluşan kütüphaneden beklentiler üzerine fikir teatisi yapıldı. Süheyla Acar’dan randevu alınarak Ahmet Hamdi Tanpınar Halk Kütüphanesinin ziyaret edilmesi kararlaştırıldı.
 • 19 Aralık 2013: Restorasyon Destek grubunun İl Özel İdaresi Kontrol mimarlarıyla tanışması ve bilgi alışverişi. Aynı gün Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi ve Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi gezisi.
 • 22 Aralık 2013: Koruma Girişimi Toplantısı (Acil) : Toplantı gündemi, İl Özel İdaresi’nce Millî Eğitim Bakanlığı’nın binanın kendilerine tahsis edilmesi talebine Kasım ayında olumlu yanıt verilmesi üzerine, Adalıların emek, talep ve ihtiyaçlarını hiçe sayan bu gelişme karşısında nasıl bir strateji izlenmesi gerektiği olarak belirlendi. Anaokulu ihtiyacıyla kütüphane ihtiyacı taleplerinin çelişmediği, bu konuda velilerle birlikte hareket edileceği vurgulandı. Resmî dilekçe yoluyla başvurulacak merciler, MEB, MEB İl ve İlçe Eğitim Müdürlükleri; İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kültür Bakanlığı ve Valilik olarak belirlendi. Ayrıca yüzyüze görüşmeler de yapılacak. Deneyimli hukukçularla temasa geçilmesinin önemi vurgulandı. Bugüne kadar bize destek olan kütüphaneciler ve derneklerle durumun son hâlinin paylaşılmasına ve günlük gazetelerin köşe yazarlarıyla temasa geçilerek bir baskı unsuru yaratılmasına karar verildi.
 • 25 Aralık 2013: Facebook sayfamız Heybeliada Kütüphane Girişimi adıyla kuruldu : https://www.facebook.com/groups/1440981552783705/
 • 30 Aralık 2013: Valilik veya İl Özel İdaresine bireysel olarak gönderilmek üzere « Kütüphanemizi geri istiyoruz » dilekçeleri için Girişim çevresine davet.
 • 5 Ocak 2014: Koruma Girişimi toplantısı : Heybeliada Halk Kütüphanesi’nin başka amaçlarla değil, yine modern bir halk kütüphanesi olarak kullanılmasını desteklemek isteyen arkadaşlara Valilik’e gönderilmek üzere dilekçe örneği gönderilmesine karar verildi.
 • 19 Ocak 2014 : Koruma Girişimi Toplantısı : Kütüphaneyi Savunma Kampanyasında 160  kişinin Valiliğe dilekçe yazdığı saptandı, bu kişilerin listesinin güncellenerek Web’e konulması kararlaştırıldı. Bu çalışmanın devamının yararlı olacağı düşünüldü ve daha geniş bir çevreden daha sistemli bir çalışma ile destek alınması ön görüldü. Heybeliada İlkokul Müdürlüğü, HSSK gibi olanaklardan yararlanılarak çocuklara yönelik yeni bir etkinlik planlanmasına karar verildi.
 • 2 Şubat 2014: Koruma Girişimi Toplantısı : Valilik’e adanın bir ilkokul binasına ihtiyacı olmadığını ayrıntılandıran dilekçenin elden verilmesi.  İl Genel Meclisinden ulaşabildiğimiz kişilere konunun ciddiyetinin anlatılması. Yaklaşık 250’ye ulaşan dilekçe gönderiminin artırılarak devam etmesi. Şubat sonunda çocuklara yönelik bir tiyatro ve müzikal gösterimi organizasyonu için mekan arama. Nisan ayının başında adadaki kütüphane ihtiyacıyla ilgili bir anket çalışması.
 • 3 Şubat 2014: İl Özel İdare Genel Sekreteri Sabri Kaya’yla yapılan görüşmede kendisinin sözleri şöyle oldu : « Bu konuda bize çok başvuru geldi; ben de konuyu Vali Beyle konuştum; Vali Bey de ‘Heybeliadalılar kütüphane devam etsin derken orayı başka amaçla kullanmak doğru olmaz, Milli Eğitim’le konuşup gereğini yapın’ diye direktif verdi. Biz de bu yüzden konuyu İl Genel Meclisi’nin de gündemine getirmedik; meseleyi bu direktif doğrultusunda çözeceğiz.”
 • 5 Şubat 2014: Kaymakamla görüşüldü. Kendisine Kütüphane’nin kapatılmasına seyirci kalmayacağımız anlatıldı.
 • 16 Şubat 2014: Koruma Girişimi Toplantısı : Valilik kanadında yaşanan son gelişmelerin ardından, gönderdiğimiz dilekçelere resmî bir olumlu yanıt gelene kadar dilekçelerin gönderilmeye devam edilmesine karar verildi. “Heybeliadalılar nasıl bir kütüphane istiyor ve ihtiyaçları nedir?” amaçlı bir anket çalışmasının Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden Prof. Bahattin Akşit ile yapılacağı kesinleşti. Binanın restorasyon süreci başladı ve dışarıdan takip edilebilen gelişmeler paylaşıldı. (İçindeki sıvalar söküldü, ruhsat alındığına dair tabela asıldı, iskeleler kuruldu vb.)
 • 2 Mart 2014: Koruma Girişimi Toplantısı : İl Kültür Müdürlüğü’nden gelen bilgilendirme yazısının yorumlandığı toplantıda bu hafta içi İl Özel İdaresi ile bir görüşme yapılarak binanın akıbetiyle ilgili son gelişmelerin öğrenilmesine karar verildi. Başlayan Kütüphane restorasyon çalışmalarının yakından takip edilmesine, müteahhit ile bir görüşme ayarlanıp, destek talebimizin yinelenmesi gerektiğine karar verildi. Adalı doktorların sağlık alanında ada ihtiyaçları doğrultusunda seminerler düzenlemesine karar verildi. İlk olarak “acil ilk yardım” semineri düzenlenecek.
 • 6 Mart 2014: Kaymakamlığa dilekçeyle başvuru yapıldı. Konu : Heybeliada Halk Kütüphanesi’nin Faaliyetine Devamı İçin Kaymakamlığın Yardımı ve Heybeliada İlkokulunun içindeki müştemilat sorununa çözüm.
 • 16 Mart 2014: Koruma Girişimi Toplantısı : Heybeliadalı Edebiyatçı Ayşe Sarısayın’ın yazdığı çocuk kitaplarıyla ilgili çocuklarla bir okuma grubu oluşturabileceği bilgisini paylaşan Hale Soyer bunun için uygun zamanın Mayıs ayı içinde olabileceğini iletti (Heybeliada İlkokulu’nda). Heybeliada Kütüphane Girişimi’nin aldığı karar doğrultusunda 6 ayda bir değişen Eşgüdüm Grubunun yeni üyelerinin önümüzdeki toplantıda belirlenmesi kararlaştırıldı.
 •  28 Mart 2014: Kütüphanemizle ilgili niteliksel bir sosyolojik araştırma yapacak olan Maltepe Üniversitesi öğrencileri ve Prof. Dr. Belma Akşit ile adada kütüphane binası da dahil olmak üzere küçük bir gezinti ve tanışma.
 • 6 Nisan 2014: Koruma Girişimi Toplantısı : Çocuk kitapları yazarı Ayşe Sarısayın’ın Heybeliada İlkokulunda düzenleyeceği öykü atölyesinin ayrıntıları konuşuldu. 21 Mayıs’ta 4. ve 5. sınıf öğrencilerinden en fazla 30 kişilik bir grup ile gerçekleştirilecek olan etkinlikten 2 hafta önce, çocuklara yazarın kitapları dağıtılacak. Restorasyonu devam eden kütüphane binasının kütüphane olarak devam edip etmeyeceğiyle ilgili henüz elimize resmi bir yanıt geçmemesinden dolayı Valilik düzeyinde randevu alınmasına karar verildi. Eşgüdüm görevlilerimizin altı ayda bir değişmesine dair daha önce aldığımız karar uyarınca, Kolaylaştırıcımız Ekin Dedeoğlu görevini bıraktı ve yeni kolaylaştırıcı Serenad Demirhan oldu. Kendisine yardımcı olmak üzere Sema Alptekin ve Zeynep Sohtorik de sorumluluk alabileceklerini kaydetti.
 • 7 Nisan 2014: Valilik’e elden dilekçeli müracaat edildi, Kültür ve Turizm İl Müdüründen randevu istendi.
 • 15 Nisan 2014: Restorasyon sırasında binaya girerek son durum hakkında bilgi alındı. Buna göre, İl Özel İdare Kontrol mimarları ve belediye mimarı tarafından, dar anlamda bir mesleki – kurumsal denetim mekanizmasının işlediği bilgisi alındı.
 • 18 Nisan 2014: Niceliksel sosyoloji araştırma çalışması için hazırlıklar Prof. Dr. Bahattin Akşit danışmanlığında başladı. 11 gönüllüyle anket soruları geliştirildi.
 • 20 Nisan 2014: Kütüphane Girişimi Toplantısı : “Acil İlkyardım Paneli”nin tarihinin Haziran ayının başlarına çekilmesine karar verildi. Adamızda düzenlenecek olan Hıdrellez şenliklerinde (9,10,11 Mayıs) Heybeliada Halk Kütüphanesini Koruma Girişimi olarak bir stand açılmasının çok güzel olacağı ve neler yapılabileceği konuşuldu. “Heybeliada Halk Kütüphanesi Projesi” oluşturmamız gerektiğine karar verildi.
 • 30 Nisan 2014: Yazar Ayşe Sarısayın’ın kitapları Heybeliada ilkokulu 4. ve 5. sınıflarına bir mektup eşliğinde dağıtıldı. Etkinlik Heybeliada Hayvan Hakları Grubuyla birlikte düzenlenecek. Çalışmalar birlikte zenginleştirildi.
 • 4 Mayıs 2014: Koruma Girişimi Toplantısı : ‘Öykü atölyesi’ etkinliğinin ayrıntıları konuşuldu. Doktor Deniz Kızılay’ın 9 Haziran’da düzenleyeceği ‘Acil İlk Yardım’ seminerinin tarihi netleştirildi. Düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz etkinliklerde karşımıza çıkan bütçe sorununu nasıl halledeceğimize dair fikir alışverişi yapıldı. Kütüphane açıldıktan sonra da kullanılabilecek küçük ürünler üretilebileceğine karar verildi. Prof. Bülent Yılmaz’ın, kütüphane koleksiyonunun şimdiden bağışlarla oluşturulmaya başlanabileceği ve gönüllü bir kütüphaneci yardımıyla bunların sisteme girilebileceğine dair önerisi paylaşıldı. Yeni gönüllü anketörlerin de katılımıyla 150 hanede gerçekleştireceğimiz anket çalışması için adres paylaşımı yapıldı. 11 gönüllü 31 Mayıs’a kadar, Heybeliadalıların nasıl bir kütüphaneye ihtiyaç duyduklarını öğrenmek için kapıları çalıp, sorularını soracak.
 • 6 Mayıs 2014: Hıdrellez standı için kitap ayracı tasarımı yapıldı ve turunç reçeli hazırlandı.
 • 27 Eylül 2014: Kütüphane Şenliktir etkinliği fırtınaya rağmen, Türk Kütüphaneciler Derneği ile birlikte düzenlendi.
 • 13 Aralık 2014: Behçet Necatigil’den Ayşe Sarısayın’a Edebiyat Yolculuğu Ruhban Okulunda düzenlendi.
 • 31 Ocak 2015: Dernekleşme kararı alındı. Tüzük hazırlanıyor.
 • 14 Şubat 2015: Dünya Öykü günü yaklaşık 300 kişinin katılımıyla Ruhban Okulu’nda düzenlendi.
 • 30 Mart 2015: 51. Kütüphane Haftası’nda Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi tarafından Heybeliada Halk Kütüphanesini Koruma Girişimi’ne YILIN KÜTÜPHANE DOSTU ödülü verildi.
 • 11 Nisan 2015: Yaşar Kemal’i anma etkinliği yapıldı. Bu büyük edebiyatçıyı günlüklerinden, söyleşilerinden, romanlarından bölümler okuyarak, şiirlerini seslendirerek, ağıtlar, şarkılar söyleyerek helvasını kolivasını kararak andık.
 • 16 Nisan 2015: Heybeliada Koruma Girişimi Dernekleşti.
 • 8-9-10 Mayıs 2015: Hıdrellez Şenliği’nde stant açıldı. Standımızda kurabiye ve ayraç satışı oldu. Fotoğrafçı Serhat Özşen’in Adanın Mutlu Çocukları Sergisi kuruldu. Şenlik kapsamında spor karşılaşmalarına katılan çocuklara Ayşe Sarısayın tarafından kitap hediye edildi.
 • 16 Mayıs 2015: Dutlu Bahçe’nin temizlik imecesi yapıldı.
 • 1 Haziran 2015: Dernek kullanımına tahsis edilen odaların tadilat ve boyaları yapıldı;  odalarda güneş enerjisi sistemi kuruldu.
 • 10 Haziran 2015: Dutlu Bahçe’ye kitaplıklar ve masalar bağışlandı; bahçenin kullanımına başlandı.
 • 30 Haziran 2015: Derneğin hesap numarası alındı.
 • 3 Temmuz 2015: Üyelik çağrıları yapılmaya başlandı.
 • 7 Temmuz 2015: Heybeliada Tarihi Atölyesi’nin başlatılacağı duyuruldu.
 • 11 Temmuz 2015: Heybeliada Tarihi Atölyesi ilk toplantısını yaptı. Sözlü Tarih, Bibliografya, Heybeliada Fotoğrafları, Heybeliadalılar Buluşması konularında çalışma grupları oluşturuldu.
 • 25 Temmuz 2015: Heybeliada Tarihi Atölyesi, Halki’den Heybeliada’ya kitabının yazarı Orhan Türker’in katılımıyla ikinci toplantısını yaptı.
 • 16 Ağustos 2015: Jeoloji uzmanı Haluk Eyidoğan’ın sunduğu ‘Heybeliada’da Depremlerin Tarihi’ başlıklı konferans HSSK’da yapıldı. 
 • 22 Ağustos 2015: Heybeliada Tarihi Atölyesi Küçük Ahşap Ev kitabının yazarı Feryal Orhon Basık’ın katılımıyla üçüncü toplantısını yaptı.
 • 25 Ağustos 2015: İlk kitap bağışlarının gelmesinin ardından kitap bağışı konusunda bir yöntem belirlemek üzere kütüphaneci Derya Odabaşı’ndan bilgi alındı; prosedürler incelendi.
 • 1 Eylül 2015: Dernek web sayfası yenilendi ve Dernek adına yeni alan adı alındı.
 • 4 Eylül 2015: Heybeliada Tarihi Atölyesi, Geziler Dizisi kapsamında ilk etkinlik olarak Dimitri Raycanovski’nin rehberliğinde “Anılarda Heybeliada” gezisini düzenledi.
 • 12 Eylül 2015: Heybeliada Tarihi Atölyesi, Heybeliada’ya Bir Bilet kitabının yazarı Tunç Lokum’un katılımı ile dördüncü toplantısını yaptı.
 • 13 Eylül 2015: Binanın kütüphane olarak kullanımı için yeniden İl Kültür Müdürü ve Vali Yardımcısı ile görüşüldü.
 • 14 Eylül 2015: Dutlu Bahçe’de film akşamları düzenlenmesi kararının ilk uygulaması, üyemiz bilimkurgu yazarı Müfit Özdeş’in sunumuyla “Şey (Thing) ” filminin gösterimi ile gerçekleştirildi.
 • 20 Eylül 2015: Dernek üye sayısı 50’yi geçti; Dernek tanıtım broşürü hazırlandı (1000 adet).
 • 25 Eylül 2015: Genel Kurul hazırlıkları tamamlandı.
 • 4 Ekim 2015: Akillas Millas Halki Palas’ta adalılarla buluştu, yaklaşık 200 kişinin katıldığı toplantıda Heybeliada’nın tarihinde keyifli bir yolculuğa çıkıldı.
 • 4 Ekim 2015: Dernek genel kurulu gerçekleştirildi. Eşgüdüm grubu, yedekler ve Denetim grubu ve yedekleri belirlendi.
 • 29 Ekim 2015: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Heybeliada’yı ziyaret etti, birlikte kahvaltı edilip, Dutlu Bahçe’de aşure kaynatıldı.
 • 7-8 Kasım 2015: Prof. Dr. Esra Danacıoğlu tarafından adalılara ‘Sözlü Tarih’ eğitimi verildi.
 • 28 Kasım 2015: Dünyaca ünlü yazar Petros Markaris Heybeliada’da ağırlandı, etkinlik sabahı kahvaltı eşliğinde kısa bir sözlü tarih çalışması yapıldı, öğlen 150 kişinin katılımıyla ‘Polisiye Roman Toplumsal Romanın Yerini mi aldı?’ başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.
 • 11 Aralık 2015: Heybeliada Kütüphanesini Koruma Derneği’nin çalışmaları hakkında Beykent TV’ye çıkıldı. Tunç Lokum’un sunduğu ‘Lokum Tadında’ programına Serenad Demirhan, Hüseyin Sarısayın ve Ekin Dedeoğlu katıldı.
 • 19 Aralık 2015: ‘Kartpostallarla bir Ada Hikâyesi’ etkinliği Heybeliada Su Sporları Kulübünde Halil Gökman’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
 • Kütüphane binasının MEB tarafından Kültür Bakanlığı’na tahsisi Bakanlık tarafından talebi reddedildi. Konuyla ilgili köşe yazıları yazıldı.
 • 23 Aralık: MHP milletvekili ve aynı zamanda Büyükada sakini Ekmelettin İhsanoğlu’nun, Kütüphanemizle ilgili TBMM’ye Milli Eğitim Bakanı’nın cevaplaması amacıyla bir soru önergesi verdiğini öğrendik.
 • 9 Ocak 2016: 2016 Ada Takvimimiz çıktı, Akillas Millas’ın Ada vapurları çizimleriyle.
 • 13 Şubat 2016: Büyükada Adaevi’nde, Adalar’da aktif çalışan Sivil Toplum Örgütleriyle ve Heybeliada Muhtarıyla biraraya gelindi.
 • 22 Şubat 2016 : Ortak bildiri Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderildi.
 • 23 Şubat 2016: CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel Meclis’te MEB’nın cevaplaması amacıyla kütüphane binasının akıbetiyle ilgili bir soru önergesi verdi.
 • 2 Mart 2016: Kültür Bakanlığı’ndan bildirimize cevap geldi ve kütüphane taleplerine red cevabı aldıkları bildirildi.
 • 3 Nisan 2016: Kütüphane Haftası kutlamalarının son etkinliği olan ‘Okumaya Pedallıyoruz 2 / Bisiklet Turu’ 100 kişinin katılımıyla Heybeliada’da gerçekleşti.
 • 17 Nisan 2016: Dutlu Bahçe’nin olduğu bina satıldı, eşyalar Özdeş Ailesinin alt katına taşındı.
 • Mayıs 2016: Toplantılar Sema Alptekin’in evinin bahçesinde yapılıyor. Sözlü Tarih ve Kültür Haritası çalışmaları devam ediyor.
 • 18 Haziran 2016: Tepe Mahalle’de çizgi film gösterimi yapıldı.
 • 21 Haziran 2016: TBMM’ye verilen soru önergelerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından cevap verildi, 5 ay sonra: ‘Artan nüfus nedeniyle oluşan ihtiyaçtan dolayı okul olarak kullanılacaktır’ şeklinde.
 • 28 Haziran 2016: Projeksiyon aleti ve sinema perdesi alındı.
 • 3 Temmuz 2016: Tepe Mahalle’de ikinci çizgi film gösterimi yapıldı.
 • Yarım kalan restorasyonun tamamlama ihalesi Temmuz’da yapıldı, ihaleye göre yeni tadilat 300 gün sürecek. (Konu ‘Heybeliada Halk Kütüphanesi İkmal İşi’ olarak geçiyor)
 • 25 Eylül 2016: Dernek Genel Kurulu 37 kişinin katılımıyla HSSK’da gerçekleştirildi. Kütüphane şenliktir! rozetlerimiz basıldı.Yeni Kolaylaştırıcı: Korkut Tokman, Sayman: Ahmet Tunçberk, Kolaylaştırıcı Yardımcısı: Serenad Demirhan, İç iletişimci: Zeynel Taştan, Dış İletişimci: Hüseyin Sarısayın.
 • Kasım 2016: Dernek toplantıları Sema’nın bahçesinden, kış koşullarında Özdeş ailesinin STK’lara açtığı ve Arka Güverte’nin hazırladığı alt kata geçti.
 • 3 Ocak 2017: 2017 Ada Balıkları Takvimimiz çıktı, Akillas Millas’ın çizimleriyle. Dernek logolu ve Hera Büyüktaşcıyan’ın çiziminin yer aldığı bez çantalarımız hazırlandı.
 • Heybeli Sahaf’ta çocuklar için ücretsiz bir kitaplık hazırlandı, Ayşe Sarısayın’ın çocuklara yazdığı mektupla birlikte sunuluyor.
 • 27 Şubat 2017: Silivri-Selimpaşa Epivates Derneği temsilcileri adamızda ağırlandı, ortak projeler konuşuldu.
 • 6 Mayıs 2017: Adalı yazar – çevirmen Zeyyat Selimoğlu’nun evinin kapsına plaket asıldı, Çiçekli Dağ Sokağı’nda mini bir öykü günü düzenlendi. Hava koşullarına rağmen..
 • 26 Ağustos 2017: Adalı yazar Nejat Gülen’in 90. yaşı İnönü Evi’nin bahçesinde kutlandı. Yiğit Bener’in söyleşisi eşliğinde yazarla Heybeliada anıları üzerine keyifli bir yolculuğa çıkıldı.
 • 8 Aralık 2017: ‘Heybeliada 2018’e de kütüphanesiz girmesin!’ başlığıyla change.org’da kampanya başlatıldı. İmza sayısı 10 bine doğru ilerliyor.
 • 20 Aralık 2017: Açık Radyo’daki Dünya Mirası Adalar programına Ayşe Sarısayın ve Serenad Demirhan katıldı.
 • 28 Aralık 2017: 2018 Ada Takvimimiz çıktı. Bu senenin teması Heybeliada’nın yitip giden evleri. Akillas Millas’ın çizimleriyle..