Heybeliada Halk Kütüphanesi 1967-2008

1923’den 1967’ye kadar uzun yıllar ilkokul olarak hizmet veren Triandafilidis Köşkü, ilkokulun şimdiki beton binasına taşınmasının ardından, 1968’den itibaren Halk Kütüphanesi olarak kullanılmaya başlandı. Aslında, belki de binanın alt katının kütüphane olarak kullanıldığını belirtmek daha doğru olur, çünkü üst kat, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarının 1971 yılında Kültür Bakanlığının kurulmasıyla birbirinden ayrılmasından sonra da, okul müdür ve öğretmenleri için lojman işlevi görmeye devam etti.

1968’den 2001 yılında emekli oluncaya kadar 30 yılı aşkın bir süre Fevzi  Yılmaz’ın kütüphane işlerini üstlenip, Türkiye’deki halk kütüphanelerinin çoğu gibi çok  zor koşullarda sürdürdüğü Heybeliada Halk Kütüphanesi, temel olarak ada öğrencilerine temel referans kaynakları ve ders çalışma olanağı sağlayan mütevazı bir işlev yerine getirdi. 1999 yılına ait istatistiklerde belirtilen “9,100 okuyucu” bilgisinin Heybeliada, Kınalı ve Burgaz adaları nüfusunun toplamını ifade etmesi, aynı istatistiklerde belirtilen “10,132 kitab”ın büyük bölümünün Bakanlık alımları ile yanyana gelmiş kitaplardan oluşması çok muhtemeldir.

Bu kısıtlamalar içinde yine de önemli bir hizmet veren kütüphanenin 2001’de birkaç başka kütüphane ile birlikte kapanması, Milliyet Gazetesinin verdiği bir haberde sözlerini aktardığı lise öğrencisi Samet Bulca’nın belirttiği gibi, geride önemli bir boşluk bırakmıştır: “derslerimize yardımcı kayanaklar buluyorduk; ayrıca güzel romanlar da vardı; şimdi çok gerekli olduğunda [kitap için] vapurla karşı yakaya geçmek zorunda kalıyoruz.”

Kütüphane 2001 sonrasında gönüllü destekle, yarı-zaman görevlilerle ve kısa bir süre Büyükada’dan gönderilen bir görevli ile kısmen açık tutulmaya çalışıldı ise de, bu daha önceki hizmet kalitesinin iyice düşmesini birlikte getirdi.  2005 yılında TBMM’nde bir milletvekilinin yazılı soru önergesine cevap olarak  “Heybeliada Halk Kütüphanesi 2004 yılı Kasım ayında hizmete açılmış olup, faaliyetlerine devam etmektedir” bilgisi verilse de, bu bilgi gerçek durumu yansıtıcı olmadı.

2001-2008 arasında can çekişerek varlığı süren kütüphane 2008-2013 arasında iyice terk edildi.  İçindeki kitap ve öteki yayınların durumu ise bir bilinmeze dönüştü.

Heybeliada Halk Kütüphanesi’yle ilgili elinde bilgi, belge, doküman olan herkesi sitemizde bunlara yer vermek ve ileride bir kütüphane arşivi oluşturmak için katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz.