Belirsizlik ve Terk Ediliş Yılları

Triandafilidis Köşkü, 2001-2008 arasındaki ortada bırakılmışlık döneminden sonra, 2008 yılı Temmuz ayında, halk kütüphanelerinin ilgili belediyelere devredilmesi kararı kapsamında,  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Adalar Belediyesi’ne devredildi.  Ancak, bir yandan Adalar Belediyesi’nin devir sonrasında hızla durumu kontrol altına almaması ve bir başka iddiaya göre de 2009 yerel seçim sonuçları, bu tahsisin geriye alınmasını birlikte getirdi. Nisan 2009’da Kültür ve Turizm Bakanlığı “Heybeliada’da yoğun bir kütüphane beklentisi olmasına rağmen, ilgili Belediyenin kütüphanenin devralınması ile ilgili olarak gerekli hassasiyeti göstermemesi nedeniyle, binanın Bakanlığa bağlı halk kütüphanesi olarak hizmete devamının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Ne var ki, 2009-2010 yıllarında da Eski Türk İlkokulu- Halk Kütüphanesi binasının terkedilme durumu devam etti. 2009’da yaptırılan projelendirme çalışmasının tamamlanmasına ve Koruma Kurulu’ndan onay alınmasına rağmen, İstanbul İl Özel İdaresi’nin onarım için bütçe ayırması sağlanamadı. Adalar Belediyesi’nin 2010 yılındaki başvurusu da “onarım tamamlandıktan sonra Halk Küütüphanesi olarak hizmete açılacağı” gerekçesiyle reddedildi. Bu arada, binanın Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Yazarlar ve Çevirmenler Evi adı altında lojman temelli bir kullanıma yöneltileceği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin meslek edindirme kurslarına tahsis edileceği, yuva, hatta otel yapılacağı yolunda söylentiler de dolaşmaya başladı.

Bahçesini insan boyu otların kapladığı, ağaçları onyıllardır budanmadığı için vahşi ormanı andıran, tavanından içeriye yağmur suları akan, kitap varlığının büyük bölümü sahipsiz bir çöp yığını gibi ortalığa saçılmış, her an yangın tehlikesi ile karşı karşıya olan bu kültürel mirasın durumu, sonunda Heybeliada Eski Türk İlkokulunu – Halk Kütüphanesini Koruma Girişimi çevresinde birleşen adalıların seslerini yükseltip duruma el koymaları ile değişme sürecine girdi.